چند لحظه بعد
ثبت نام برای کسب امتیاز!
Login  Register

Gregmaniacs

Gregmaniacs
شرح: دوچرخه دیوانه بازی مسابقه است. ضرب و شتم مخالفان خود را, انجام stunts و پایان عنوان بالا که شما می توانید در هر مسابقه. همیشه می خواستم برای گرفتن گرگ در سریعترین زمان مسابقه در مقابل Gregzilla کار کنم؟ احتمالا نه، اما در حال حاضر شانس خود است.
رتبه بندی کلی:
امتیاز شما:
ورود به نرخ
دستورالعمل: -کلید های arrow به سوار دوچرخه خود را
-فاصله برای پرش

اتومبیل بازی ها شبیه به Gregmaniacsترجمه این صفحه
X
خروج از تمام صفحه