چند لحظه بعد
ثبت نام برای کسب امتیاز!
Login  Register

صلیب سرخ راش

صلیب سرخ راش
شرح: رسیدن به خط پایان بدون توفنده آمبولانس صلیب سرخ. غلبه بر موانع و جمع آوری ستاره برای نقاط پاداش.
رتبه بندی کلی:
امتیاز شما:
ورود به نرخ
دستورالعمل: استفاده از کلید های arrow به درایو

اتومبیل بازی ها شبیه به صلیب سرخ راشترجمه این صفحه
X
خروج از تمام صفحه