چند لحظه بعد
ثبت نام برای کسب امتیاز!
Login  Register

راه نبرد

راه نبرد
شرح: حمله خود را راه اندازی و رانندگی کامیون شما در ارتش به جلال. سر و صدا دشمنان خود را و ساقه همه آنها را برای رسیدن به هدف شما. هدف اصلی شما این است برای عبور از مسیر نبرد همه چیز در جهت احیای جنگلها در راه خود را می آید است. هر سطح است انتساب جدید برای شما. ارتقاء اسلحه خود را برای حمله قوی. انتخاب حالت بازی خود را در ابتدا. سه سطح از دشواری - آسان، متوسط و سخت دارید. همه بهترین سرباز.
رتبه بندی کلی:
امتیاز شما:
ورود به نرخ
دستورالعمل: رانندگی با کلیدهای جهت دار یا WASD. استفاده از موس را به ساقه دشمنان.

اتومبیل بازی ها شبیه به راه نبردترجمه این صفحه
X
خروج از تمام صفحه