อนนต์
ลงทะเบียนเพื่อหาจุด
Login  Register

รถบรรทุกบนโขดหิน

รถบรรทุกบนโขดหิน
คำอธิบาย: ไดรเวอร์ที่ดีที่สุดของรถบรรทุกในเกมหินได้ หลีกเลี่ยงวัตถุระเบิด และเสมออยู่ในล้อขององค์ ถ้าคุณมีโปรแกรมควบคุมปรากฏการณ์ คุณจะพิสูจน์คนว่า คุณสามารถชนะ 8 แต่ละระดับของรถบรรทุกในเกมหิน.
คะแนนโดยรวม:
คะแนนของคุณ:
เข้าสู่ระบบอัตรา
คำแนะนำ: -ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไดรฟ์

เกมส์รถคล้ายกับรถบรรทุกบนหินแปลเพจนี้
X
ออกเต็มจอที่ดี